Borgerforeningens projekter 2021

12. august 2021
Kategori:

Del denne artikel

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Kære medlemmer af Liseleje Borgerforening.

Så blev det endelig Liselejesommer, som vi alle sammen holder af. 

Selv om der ikke har været de sædvanlige arrangementer i byen – på 2. år – vil vi gerne her give jer en status på nogle af Borgerforeningens nuværende samt fremtidige aktiviteter.

1.) Der er sendt mails ud til foreningens medlemmer om det årlige kontingent. Hvis nogen ikke skulle have modtaget sådan en mail, kan I henvende jer til Kassereren Niels Sterup niels.sterup@lite.dk 

2.) Liselejes vartegn, det Gamle Ishus ved stranden, trænger til en opfriskning. Der er bestilt malere til dette store arbejde. Arbejdet forventes opstartet ultimo august.

3.) Borgerforeningens generalforsamling er nu planlagt til søndag, den 17. oktober kl. 14.00. Nærmere besked om sted følger senere her på siden. Vi håber, at der vil dukke rigtig mange af jer medlemmer op.

4.) I Uge 42 var det også i en lang årrække en tradition, at Borgerforeningen afholdt andespil/banko fredag i efterårsferien (i år 22. oktober). Vi har haft en fornemmelse af svigtende interesse for denne begivenhed, men hvis interessen er der, hører vi meget gerne fra jer. Det er dog en forudsætning, at vi kan mobilisere hjælpere til arrangementet til f.eks. at skaffe sponsorpræmier og stå for den praktiske afvikling af spillet. Har det nogen interesse for dig/jer, så meld venligst tilbage snarest til Borgerforeningen, så vi kan få sat gang i arrangementet. 

5.) Basketbanen, ved den store p-plads bliver renoveret! Der er søgt i den kommunale pulje i samarbejde med en aktiv initiativrig borger.

Pengene er bevilget, og skal bruges i år. Det kræver dog tilladelser fra både Halsnæs Kommune, Naturstyrelsen samt Kystdirektoratet før arbejdet kan påbegyndes. De forskellige tilladelser forventes at foreligge inden 1. oktober, så arbejdet kan påbegyndes.

6.) Borgerforeningen arbejder på at overtage en del af de opgaver, som Erhvervsforeningen har stået for. Herunder afholdelse af Torvedage samt byens flagstænger