Generalforsamling 2021

6. oktober 2021
Kategori:

Del denne artikel

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Liseleje Borgerforening afholder GENERALFORSAMLING
Søndag d. 17. oktober kl. 14.00 på Liselængen Liseleje Badehotel
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab. 5. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent. 6. Valg af Bestyrelse.
7. Valg af Bestyrelsessuppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Valg af revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til kontakt@liseleje.dk senest 3. oktober.
Med venlig hilsen bestyrelsen, Liseleje Borgerforening.