Liseleje, Halsnæs

Et af de mest spændende naturområder!

Overdrevet og Plantagen

Melby overdrev er den største hede på Sjælland og et helt specielt sted.  Området har været skydeterræn for militæret gennem mere end 100 år – men står nu urørt hen i sin smukke helhed. Mod øst støder overdrevet op til Liseleje Plantage og mod nordvest klitterne og den lange smukke strand. Plantagen består mest af skovfyrren og dele af skoven er udlagt til hundeskov. Den passeres af Nordkyststien og har ridestier, der hænger sammen med Tisvilde Hegn. I den vestlige ende op mod strand P-pladsen ligger Havtyren, en stor skøn naturlegeplads til mange timers leg for både små og store.