Bestyrelsen

Formand

Lars Bern

Kasserer

Niels Sterup

Bestyrelsesmedlem

Lise Holm

Bestyrelsesmedlem

Berit Elgaard

Bestyrelsesmedlem

Niels Vad

Bestyrelsesmedlem

Holger Garmo

Bestyrelsesmedlem

Kai Pedersen

Suppleant

Charlotte Parnas

Suppleant

Vibeke Visborg Stenstrøm